15 Eylül 2013 Pazar

TARİH BOYUNCA FİZİKTE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER

MÖ 580 Elektrik Çekim Kuvveti:    Miletoslu Thales
MÖ 470 Atom :Anaxagoras
MÖ 425 Atom Teorisi :Democritus
MÖ 240 Basit Makineler,Hidrostatik :Arşimed
1000 Pusula:  Çinliler
1000 Kırılma, Mercek veIşığın yayılması :Ali Al-Hazen
1121 Yer Çekimi :Al-Khazini
1581 Periyot :Galileo Galilei
1589 Yer Çekimi İvmesi :Galileo Galilei
17. yy başı Kırılma Yasası:Shellius, Descartes
1608 Teleskop :Hans Lippershey
1644 Cıvalı Manometre :Toricelli
1648 Barometre :Pascal
17.yy 2. yarı Işığın Dalga Kuramı :Huygens
1676 Işık Hızı Olaus Roemer
1676 Basınç ve Hacim: Boyle, Mariotte
1687 Dinamik :Isaac Newton
1738 Gazlarda Kinetik Teori :Daniel Bernouilli
1742 Celcius Termometresi :Anders Celcius
1796 Voltaj ve Pil Volta, :Ampere
18. yy sonu Elektrik Çekim Kuvveti :Coloumb
19.yy başı Elektrik Akımı ile Isı :Joule
1820 Manyetik Alan Kuvveti :Ampere
1821 Elektrik Motoru :Michael Faraday
1823 Elektromıknatıs :William Sturgeon
1824 Termodinamik :Sadi Carnot
1827 Ohm Kanunu, Dirençler :Geory Ohm
1831 Transformatör :Michael Faraday
1831 Elektroliz Michael Faraday
1837 Telgraf Morse
1860 İstatiksel Mekanik Maxwell, Boltzmann
1874 Elektron George Stoney
1876 Telefon Bell
1887 Elektromanyetik Dalga Heinrich Hertz
1887 Fotoelektrik Etki Hertz, Hallwachs
1895 Manyetizma ve Sıcaklık Pierre Curie
1895 Röntgen Wilhelm Rontgen
1898 Alfa-Beta Işınları Rutherford
1899 Elektron Kütlesi Joseph John Thomas
1900 Gama Işınları P. Villard
1903 Uçak Wright Kardeşler
1905 Foton-Özel görelilik Albert Einstein
1911 Çekirdek
Rutherford Atom Modeli Ernest Rutherford
1913 Bohr Atom Modeli Niels Bohr
1916 Bohr Atom Modelinin
Geliştirilmesi Sommerfelt
1924 Dalgalar Mekaniği Louis de Broglie
1925 Dışarlama İlkesi W. Pauli
1926 TV John Baird
1926 Schrödinger Denklemi Erwin Schrödinger
1927 Belirsizlik İlkesi Werner Heisenberg
1930 Magnetron Maurice Ponte
1930 Pozitron Paul Dirac
1930 Füze Wernher Von Braun
1932 Pozitron Carl David
Andersson
1932 Nötron James Chadwick
1934 Radar Maurice Ponte, Henry
Gutton
1935 Mezon Ukava Hideki
1938 Fisyon Otto Hahn, Fritz
Strassmann
1942 Atom Pili Enrico Fermi
1942 Nükleer Reaktör Enrico Fermi,
Leo Szilard
1948 Transistör
William Shockey,
Walter Brattain;
John Bardeen
1950 Nötron Parçalanması Cliffor Shull
1952 Hızlandırıcı Proton ABD
1956 Fiber Optik Narinder Kapany
1957 Süper İletkenlik
John Bardeen,
Leon Cooper,
Robert Schrieffer
1958 Uydu Wernher Von Braun
1959 Hızlandırıcı Proton CERN
1960 Lazer Theodore Maiman
1962 Diyot IBM ve MIT Lincoln
1967 Mikrodalga Fırın Raytheon Şirketi
1969 Elektronik Mikroskop Bilimsel Araştırma
Merkezi
1971 Nükleer Manyetik Reozans Edvard Pucell,
Felix Bloch
1976 Uzay Mekiği NASA
1977 PC Steven Jobs;
Stephen Woznick
1982 Hızlandırıcı Proton CERN
1989 Hadron Çarpıştırıcısı CERN
1990 Uzay Teleskopu NASA
1993 Nükleer Füzyon
Reaktörü Princeton Uni.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder