9.Sınıf performans ödevleri

 • Fizikte kullanılan temel ve türetilmiş büyüklükler panosunun hazırlanması.
 • Hareket grafikleri.
 • Enerji çeşitleri ve dönüşümleri panosunun hazırlanması.
 • Newton’un Hareket Kanunları.
 • Basit elektrik devresi yapımı
 • Elektrik motoru yapılması.
 • Elektrik zili yapılması
 • Reosta yapılması
 • Dirençlerin Bağlanması
 • Dalga leğeni yapımı.
 • Türkiye’de depremler, depremlere karşı alınacak önlemler,
 • Seri ve Paralel Bağlı devreler
 • Hareket-Hareket çeşitleri-Hareket Bağıntıları- 100 Adet Soru ve çözümü
 • Sürtünme kuvveti hakkında bilgi. Faydalı ve zararlı sürtünme kuvvetleri
 • Hareket ve Kuvvet  ilişkisi
 • Madde ve Özellikleri
 • Kütle ve Ağırlık
 • Özkütle
 • Maddelerin Esnekliği
 • Isı ve Sıcaklık
 • Katıların kütle-hacim oranlarının karşılaştırılması.
 • Günlük hayatta kullanılan teraziler yapılış ve çalışma prensipleri
 • Ölçü birimlerinin tarihi gelişim süreci.
 • 3 G teknolojisi hakkında bilgi
 • Atık piller ve zararları
 • Atık pil toplama kutusu yapımı projesi
 • Ülkemizdeki enerji kaynakları haritası projesi
 • Fizik Türk bilim insanları ve yaptığı çalışmalar.
 • Karton veya tahtadan düzgün geometrik yapıya sahip dört adet cisim yaparak hacimlerini     hesaplanması.
 • Kütlenin Korunumu kanununu araştırılması.
 • Düzgün şekle sahip olmayan 5 adet cismin kütle, hacim, kütle/hacim oranlarını bulup bu işlemi nasıl gerçekleştirilmesi? Açıklanması.
 • Enerji korunumu, kinetik ve potansiyel enerjinin araştırılması.
 • Newton’un hareket kanunlarının araştırılması
 • Basit bir elektrik motorunun yapılması.
 •  Depremlerin oluşumu ve çeşitleri hakkında araştırmanın yapılması.
 • Mağnetizmanın kullanım alanlarının araştırılması
 • Yatay doğrultudaki hareket çeşitlerini gruplandırıp, grafikleriniçizilip açıklanması.
 • 1-Temel birimler ve bunların uluslar arası tanımlarının araştırılması
  2-Kütle ve hacim ölçme yöntemlerinin incelenmesi.
  3-Gazların bazı özelliklerinin deneylerle gösterilmesi.
  4-Alternatif enerji kaynakları ve yararlanma yollarının araştırılması.
  5-Dünya güneş enerjisinden nasıl yararlanıyor. Bilimsel yöntemler.
  6-Jeneratörler ve çalışma ilkeleri.
  7-Nano teknolojinin malzeme bilimine etkileri yeni geliştirilen malzemeler ve uygulama alanları
  8-Enerji tasarrufu kapsamında ısı yalıtımı ve uygulamalarının araştırılması.
  9-Optik araçlardan, fotoğraf makineleri, dürbün, teleskop, mikroskop ve tepegöz gibi araçların yapısı ve bu alanlardaki gelişmelerin araştırılması.
  10-Kuvvetin harekete etkisi, bağıl hareketler
  11-Newton hareket yasalarının incelenmesi ve bazı uygulamalar.
  12-Elektrik motorlarının çalışma ilkeleri ve model motor yapımı.
  13-Teleskop yapımı.
  14-Maddenin mıknatıslık özellikleri hakkındaki görüşler.
  15-Elektrik yük çeşitleri, atomdaki temel parçacıkların araştırılması.
  16-Öğrencilerin seçeceği serbest projeler.
  17-Elektromagnetik dalgaların genel özellikleri ve radyo dalgaları ile haberleşme.
  18-Depremlerin oluşum sebepleri.
  19-Malzeme biliminin yeni geliştirdiği malzemelerin araştırılması
  20-Deprem öncesi ve sonrası alınacak tedbirler, Tsunami olayı.


  ÖDEV DEĞERLENDİRME FORMU 
   
  NOT:
  ÖĞRETMENİN                                                                                 Öğretmenin imzası:
  ADI SOYADI:
  BRANŞI:
  ÖĞRENCİNİN
  Adı Soyadı:
  Sınıfı:
  Numarası:
  Ödev Aldığı Ders:
  Ödevin Konusu:
  Ödevin Verildiği Tarih:  …/…/2013
  Ödevin Teslim Tarihi:    …/…/2013
  Öğrencinin İmzası:

  SIRA NO    
  DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR
           DÜŞÜNCELERPUAN
  1
  Ödev için gerekli bilgi, doküman,
  araç toplama ve kullanabilme
  20

  2
  Araştırılan Kaynakların İsabetli Seçimi
  10

  3
  Ödev Hazırlama Planını Uygulama
  10

  4
  Ödevin özenle yapılması tertip temizlik ve estetik görünümü
  20

  5
  Sunuş,imla,  düzen ve dersin özel kuralarına uygunluğu
  10

  6
  Ödevin doğruluk ve kullanabilirliği
  20

  7
  Ödevin zamanında teslimi
  10


  T    O     P     L      A     M 100

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder