10.Sınıf performans ödevleri

10.sınıflar için proje konuları
1-Sıvıların özelliklerinden adezyon,kohezyon,yüzey gerilimi ve kılcallık olaylarının günlük yaşama etkilerinin araştırılması,avantaj ve dezavantajları.
2-Enerji kayıpları ve önlenmesi konulu proje veya araştırma.
3-Enerji tasarrufu
4-Güneşte enerjinin üretim aşamalarının incelenmesi.
5-Atmosfer olaylarının genel olarak oluşum mekanizmalarının araştırılması.
6-durgun (statik) elektrik etkilerine göre çalışan araçların yapısı ve çalışma ilkeleri(fotokopi,yazıcı…v.b cihazlar)
7-Newton hareket yasaları ve uygulamaları.
8-Bağıl hareket, Einstein in rölativite teorisi.
9-İvmeli hareketlerde temel bağıntılar, grafikler ve örnek problem çözümü.
10-Enerji çeşitleri, Enerjinin korunum yasası, enerji dönüşümleri.
11-Serbest projeler.
12.Pillerin çevreye etkileri.
13.Göreli uzunluk,kütle ve zaman kavramlarının araştırılması.Kütle enerji ilişkisinin araştırılması.
14.Her türden dalgaların karşılaşması ve bu durumun bilimsel alanda kullanım yerleri.
15.Her türden(ses,su,yay,radyo… ) dalgaların insan için oluşturabileceği tehditler ve korunma tedbirleri.
16.10. sınıf müfredatında adı geçen bazı bilim insanlarının yaşam öyküleri.
17.Bazı konularla ilgili görsel sunu hazırlanması.
ÖDEV DEĞERLENDİRME FORMU 
 
NOT:
ÖĞRETMENİN                                                                                 Öğretmenin imzası:
ADI SOYADI:
BRANŞI:
ÖĞRENCİNİN
Adı Soyadı:
Sınıfı:
Numarası:
Ödev Aldığı Ders:
Ödevin Konusu:
Ödevin Verildiği Tarih:  …/…/2013
Ödevin Teslim Tarihi:    …/…/2013
Öğrencinin İmzası:
SIRA NO    
DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR
         DÜŞÜNCELERPUAN
1
Ödev için gerekli bilgi, doküman,
araç toplama ve kullanabilme
20

2
Araştırılan Kaynakların İsabetli Seçimi
10

3
Ödev Hazırlama Planını Uygulama
10

4
Ödevin özenle yapılması tertip temizlik ve estetik görünümü
20

5
Sunuş,imla,  düzen ve dersin özel kuralarına uygunluğu
10

6
Ödevin doğruluk ve kullanabilirliği
20

7
Ödevin zamanında teslimi
10


T    O     P     L      A     M 100

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder